Adresse: Solvangvegen 2
  2040 Kløfta
Telefon: 971 97 686
E-post: post@ozone-it.no
Framside Hva er Ozon /
Ozonert vann   
Ozon og miljøet Bruksområder Spørsmål og svar Produkter Om oss
OZON

Ozon er et molekyl som består av tre oksygenatomer (3xO=O3). Med sin sterkt oksiderende egenskaper er ozon et effektivt desinfeksjonsmiddel med hurtig virkning selv ved lave konsentrasjoner. Ozonert vann har evnen til ødelegge både bakterier, virus, mugg, soppsporer samt mange andre stoffer som; tungmetaller, planteverngifter og klor ved oksidering.

Ozon er ikke giftig ved lave konsentrasjoner og går tilbake til sin opprinnelige form, oksygen (O2), innen kort tid. Til forskjell fra klorbaserte desinfeksjonsmidler, eller andre vanlig brukte midler, vil ozonert vann ikke etterlate rester. Derfor benyttes ozon ofte i matvareindustrien for desinfeksjon.

  ozon
OZONERT VANN

I vann vil ozon dekomponere hurtig og hydrolisere til å danne en OH-radikal, en ekstremt kraftig oksidant. Derfor kan ozonert vann brukes som et steriliserende og bakteriedrepende middel.

Våre produkter leverer ozonert vann som er effektivt men ikke skadelig. Vannet har et bredt bruksområde.