Adresse: Solvangvegen 2
  2040 Kløfta
Telefon: 971 97 686
E-post: post@ozone-it.no
Framside Hva er Ozon /
Ozonert vann   
Ozon og miljøet Bruksområder Spørsmål og svar Produkter Om oss

OZONE-IT har som målsetting å fremme bruken av ozon til menneskenyttige formål. Særlig prioritet vil ligge på utstyr for produksjon av ozonert vann for sterilisering, desinfisering og fjerning av luktplager i private hjem og i helseinstitusjoner, skoler, barnehager, etc. Ozonert vann er ufarlig for mennesker i de doser som vårt utstyr produserer.

OZON har vært kjent for oss mennesker siden midten av 1800 tallet. Ozon (O3) er et molekyl bestående av tre oksygenatomer. Ozon produseres ved at oksygenmolekyler splittes av en elektrisk utladning. De splittede atomene binder seg til andre oksygenmolekyler og gir treverdig oksygen. Ozon finnes over alt rundt oss, og vi hører stadig om hullet i ozonlaget i den øvre atmosfæren. Vi hører også om det farlige bakkenære ozonet i forbindelse med smog og forurensing i lufta.

Først i de siste tiårene har ozon kommet til nyttig, praktisk anvendelse. Ozon har unike egenskaper og er den nest kraftigste oksidanten vi kjenner etter fluor. Ozon bryter ned celleveggene i bakterier og virus, og dreper dem i løpet av få sekunders eksponering. Ozon er umulig å lagre over tid, fordi det har kort halveringstid. Ozon må derfor produseres etter behov.

Til nå har det vært vanskelig å produsere ozonert vann til ”hjemmebruk”. Våre leverandører har imidlertid løst de tekniske problemene rundt dette, og vi kan nå levere to ulike systemer for hjemmet.

Ozongeneratorer for luftrensing må brukes med varsomhet, og kun i rom der mennesker sjelden eller aldri oppholder seg. De egner seg for fjerning av lukt og desinfisering av rom, men må ikke være i bruk mens prosessen pågår. Ozon i luft i konsentrasjoner over 0,1 ppm kan irritere lungene og føre til hoste og irritasjon i luftveiene. Ved eksponeringstider over 8 timer bør konsentrasjonen i lufta ikke overstige 0,05 ppm. Ozonmengden i vannet fra våre generatorer kan aldri gi ozonnivåer i nærheten av dette, og er derfor å anse som helt ufarlige for mennesker.

Vi vil stadig komme med nye modeller og utstyrstyper for produksjon av ozon til ulike formål. Les videre om teknologien og hva ozon kan gjøre for DEG !