Adresse: Solvangvegen 2
  2040 Kløfta
Telefon: 971 97 686
E-post: post@ozone-it.no
Framside Hva er Ozon /
Ozonert vann   
Ozon og miljøet Bruksområder Spørsmål og svar Produkter Om oss

Spørsmål og svar

Hva er ozon?
Ordet ozon (O3) har sin opprinnelse fra det greske ordet ”Ozein” som betyr frisk luft. Ozon har unike egenskaper. Det er en treverdig form av oksygenatomer med sterkt oksiderende egenskaper og som raskt går tilbake til sin normale, toverdige form igjen. Ozon finnes over alt. I den øvre atmosfæren tjener ozon som et vern mot UV stråler fra sola. Ozon kan brukes for bleking, fjerning av lukt og for sterilisering både i hjemmet og i industrien.

Hva er ozonert vann?
Vann som inneholder ozon kalles ”ozonert vann”. Ozonert vann har en sterkt desinfiserende og steriliserende effekt, og kan ødelegge 99.9 % av bakterier og patogener i løpet av kort tid. Ozonert vann har en distinkt lukt, men den forsvinner etter noen få minutter.

Hvorfor er ozonert vann steriliserende?
Ozon er et av de sterkest oksiderende stoffer vi kjenner. Det vil penetrere og lage hull i bakterievegger, og til slutt tilintetgjøre bakteriene. Ozon er en 600-3.000 ganger mer bakteriedrepende enn klor, og den steriliserende virkningen av ozonert vann er vesentlig sterkere enn ozongass alene. Brukes ozonert vann for rengjøring vil 95 – 99 % av bakteriene på overflatene bli drept i løpet av ett sekund, og de resterende 1 – 5 % blir drept i løpet av et par minutter.

Hvorfor er det viktig å ozonbehandle vann?
Mange vannkilder har dårlig lukt, farge og høyt innhold av patogener. Ozon kan drepe virulente patogener, stabilisere kjemiske rester som klor og kloroform og fjerne stoffer som gir dårlig lukt av vannet. Å drikke ozonert vann kan øke energinivået fordi det inneholder ekstra oksygen.

Hvilke fordeler gir det å bruke ozonert vann sammenlignet med filtrering?
Å bruke ozon for å sterilisere vannet vil tilintetgjøre bakteriene i vannet i løpet av 5-10 sekunder uten å føre til skadelige biprodukter. Vann filtrering har en begrenset levetid, og kan lett bli en ideell ”yngleplass” for bakteriell vekst, og føre til betydelige helsefarer hvis de ikke vedlikeholdes skikkelig.

Hvordan brukes ozon til vannbehandling i verden i dag?
Det er dokumentert at ozon er den mest effektive måten å sterilisere vann på. Flere tusen vannbehandlingsanlegg i Europa og USA bruker ozon for å desinfisere råvann, og metoden brer seg til stadig flere områder. Også vannet i mange svømmehaller er behandlet med ozon i stedet for klor, da ozon ikke i samme grad er irriterende på slimhinnene.

Kan ozon brukes for å rengjøre matvarer og kjøkkenredskap?
I juni 2001 fikk ozon status som “Generally Recognized As Safe” fra Food and Drug Administration (FDA) i USA i forbindelse med sanitære og desinfiserende bruksområder innen fødevareindustrien. Ozon vil få kontroll med biologisk vekst og uønskede organismer i matvarer som frukt, grønnsaker, kjøtt og fisk, etc. uten å tilføre skadelige kjemikalier til maten. Å bruke ozonert vann for å vaske kjøkkenredskap vil effektivt drepe virulente patogener som salmonella, Listeria monocytogenes, colon bacillus og shigella og forhindre smitteoverføring mellom kjøkkenredskap og matvarer.

Hvorfor vil ozonert vann holde maten frisk lenger?
Det aldringsfremmende plantehormonet etylen på grønnsaker og frukt er fortsatt aktivt etter at varen er ferdig modnet. Ozonert vann vil umiddelbart oksidere plantehormonet etylen og holde veksten av ulike muggsorter nede. Av den grunn vil lagringstiden kunne økes, og varene holder seg friske lenger.

Hvorfor kan ozonert vann fjerne rester av plantevernmidler på frukt og grønnsaker?
Ozon vil oksidere de fleste organiske stoffer til karbondioksid, vann og andre mindre skadelige stoffer. Under oksideringsprosessen vil plantevernmidlene dekomponere og er ikke lenger giftige.

Hvorfor vil ozonert vann fjerne lukt?
På samme måte som den desinfiserende kraften, kommer de luktfjernende egenskapene til ozonert vann fra dets oksiderende egenskaper. Ozonert vann bryter ned molekylene som forårsaker ubehagelige odører. Under dekomponeringsprosessen av ozon til oksygen vil svovelholdige gasser og karbonoksid bli oppløst, og dårlig lukt forårsaket av råtnende substanser, som ammoniakk, vil også dekomponere.

Vil ozonert vann bedre huden vår?
Ozonert vann vil beskytte og rense huden ved sterilisering og dekomponering av bakterier og luftbåren forurensing. Ozonert vann inneholder mer oksygen, og derfor vil huden bli friskere ved at stoffskiftet i huden økes.

Kan ozonert vann helbrede sykdommer i munnhulen?
Ozonert vann vil drepe bakterier som skjuler seg i sprekker mellom tennene, og er utmerket som munnskyllemiddel for å fjerne bakterier og gjærsoppinfeksjoner i munnhulen. I tillegg vil tannbørster ofte være smittet av bakteriene fra forrige tannpuss og fra luftbårne bakterier. Hvis tannbørsten skylles i ozonert vann før bruk unngås smitteoverføring.

Vil ozonert vann forårsake forurensing under desinfiseringen?
Svaret er NEI. Gjenværende ozon i vannet vil bli til oksygen etter noen få minutter, og derfor vil det ikke forurense og er ufarlig for mennesker og miljøet.

Er det trygt å bruke ozon?
Det er ikke registrert noen tilfeller av vedvarende skader eller tap av menneskeliv forårsaket av ozon i de siste hundre år. Man skal imidlertid vise forsiktighet hvis man desinfiserer luft med ozon. Sikkerhetsverdiene for ozon i luft utarbeidet av OSHA, FDA og EPA gir følgende grenseverdier:
FDA: <0,05ppm i medisinsk utstyr brukt innendørs
OSHA: <0,10ppm i maksimalt 8 timer i arbeidsmiljøer
EPA: 0,08 i 8 timer utendørs

Vårt ozoneringsutstyr har passert sikkerhetstester utført hos Hong Kong Standards and Testing Centre.